Impressum


© Friedrich-Ebert-Stiftung

Wydawca:
dla Friedrich-Ebert-Stiftung wydane przez
Archiv der sozialen Demokratie

Koncepcja, wybór ilustracji i tekstów:
przy współpracy dr. Christiana Schölzela,
Culture and more, Berlin
Mario Bungert / Anja Kruke, AdsD

Tłumaczenie na język polski:
Agnieszka Grzybowska
Kwestie praw autorskich:
Petra Giertz

Layout, realizacja wystawy:
Pellens Kommunikationsdesign GmbH, Bonn

Przygotowanie wystawy:
Niggemeyer Bildproduktion, Bochum

Przygotowanie katalogu:
Katja Ulanowski, FES

Przygotowanie strony internetowej:
MyWorks Studio / myworks.pl, Warszawa
Lukas Plewnia, FES

Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) została założona w 1925 roku na mocy politycznego testamentu pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Niemiec Friedricha Eberta. Fundacja, której działalność w roku 1933 została zakazana przez narodowych socjalistów, a w roku 1947 wznowiona, jest największą i najstarszą wśród istniejących obecnie fundacji politycznych w Niemczech.

FES wspiera idee i główne wartości socjaldemokracji, a jej działania mają na celu zwiększenie partycypacji obywateli w życiu politycznym, wzmocnienie spójności społecznej, sprawiedliwe kształtowanie systemu społeczno-ekonomicznego, pogłębienie dialogu między związkami zawodowymi a światem polityki oraz nadanie globalizacji ludzkiej twarzy.

Ponadto Fundacja przyznaje stypendia szczególnie uzdolnionym studentom i doktorantom wyróżniającym się dużym zaangażowaniem społeczno-politycznym. Fundacja co roku wspiera ok. 2700 studentów i doktorantów, zwłaszcza z rodzin niezamożnych lub ze środowisk imigrantów.

Obok głównych siedzib w Bonn i Berlinie FES utrzymuje przedstawicielstwa w ponad 100 krajach na całym świecie. Biuro w Warszawie, istniejące od roku 1990, należy do największych.

Wykorzystanie publikacji FES w celach komercyjnych bez uzyskania pisemnej zgody Fundacji jest zabronione.